Projecte 1

Foment de solucions tecnològiques innovadores aplicades al camp de la salut mental.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

La Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que més de 450 milions de persones pateixen alguna malaltia mental i 1 de 4 persones pateixen alguna al llarg de la seva vida. Aquest projecte, per tant, pot ser una bona oportunitat per els membres d’ambos clústers per desenvolupar solucions tecnologies de forma conjunta.

L’objectiu és conèixer i explorar les tecnologies que s’apliquen o es podrien aplicar al camp de la salut mental per tractar i rehabilitar a persones amb trastorns mentals. És un projecte que tindrà una durada d’un any i que consistirà en diferents trobades entre ambos clústers per identificar oportunitats de col·laboració.

A diferencia d’altres clústers de salut a nivell mundial, a Catalunya disposem, d’una banda, d’un clúster amb experiència desenvolupant tecnologies aplicades a la salut, i d’un altre banda, d’un clúster amb experiència tractant persones amb malalties mentals. Per aquest motiu, una col·laboració interclúster permetria conèixer millor les solucions tecnologies que es podrien desenvolupar i validar-les posteriorment mitjançant estudis clínics.

Aquest projecte seria una fase prèvia per tal de detectat possibles reptes/necessitat que podrien tenir uns solució tecnològica mitjançat algunes de les experteses tecnològiques del nostres membres: la gamificació, serious games, realitat virtual, la estimulació no invasiva del cervell, telemedicina, e-health, entre d’altres.