Projecte 1 Presentació

El HealthTech Cluster és una iniciativa clúster impulsada per ACCIÓ que pren autonomia pròpia al juny del 2014 quan 17 membres fundadors decideixen emprendre aquest nou projecte que promou la competitivitat del sector de les tecnologies de la salut a Catalunya. Un sector molt ampli que inclou tant empreses de producte sanitari i de diagnòstic in vitro com empreses de eHealth i mHealth que ofereixen solucions tecnologies que contribueixen a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones, així com la sostenibilitat del sistema sanitari.

Projecte 1 Cadena de Valor

La cadena de valor del HealthTech Cluster inclou tant empreses que pertanyen a la industria de les tecnologies de la salut, agents de l’ecosistema d’innovació com són els hospitals, els centres d’investigació, els centres tecnològics i els parcs científics i tecnològics, així com l’administració pública, les mútues d’assegurances, els inversors, els col·lectius de pacients…

quadrecadenavalor

Projecte 1 Visió i Missió

En aquests moments estem immersors en un canvi de paradigma en medicina, passant d’un model de medicina reactiu basat en la malaltia on els pacients són subjectes passius a un model de medicina proactiu basat en la persona. Aquest nou paradigma de les 4Ps en Medicina es fonamenta en quatre principis: predictiva, preventiva, personalitzada i participativa.

En aquest sentit, la visió del HealthTech Cluster és desenvolupar i comercialitzar solucions tecnològiques per facilitar la transició cap el paradigma de les 4Ps en Medicina i la missió és aconseguir ser més competitius durant aquest viatge mitjançant la innovació i la col·laboració entre els membres del clúster.

Projecte 1 Junta Directiva

La Junta Directiva del HealthTech Cluster compta amb persones majoritàriament del sector empresarial, però també d’altres sectors de la cadena de valor com són l’hospitalari, l’investigador i el públic.

 • Albert Gallart President (PULSO EDICIONES)
 • Albert Giralt Vicepresident (AVINENT)
 • Àngel Alonso Secretari (VECMEDICAL)
 • Ramón Casals Tresorer (ARBER SURGICAL)
 • Jordi Serrat Vocal (AZBIL TELSTAR)
 • Lourdes Camp Vocal (VENTURA MEDICAL TECHNOLOGIES)
 • Ferran Laguarta Vocal (SENSOFAR MEDICAL)
 • Jordi Buisan Vocal (COSTAISA)
 • Jordi Rigau Vocal (SIBEL)
 • Manel González Vocal (CREB-UPC)
 • Joan Vila-Masana Vocal (HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA)
 • Ramón Maspons Vocal (XARXA XISCAT)
 • Jordi Martínez Vocal (TICSALUT)
 • Sergi Rabaza Vocal (LABORATORIOS HARTMANN)
 • Félix Villar Vocal (IN2 INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN)

Projecte 1 Eixos estratègics

La Junta Directiva del HealthTech Cluster ha aprovat un pla estratègic (2016-2018) amb les següent línies de treball:

 • Augmentar la visibilitat del clúster. Aprofitant la notorietat de la marca “Barcelona” i el prestigi mèdic internacional, el HealthTech Cluster vol ser un referent mundial en el sector de les tecnologies de la salut construint una marca potent que ajudi a posicionar a les empreses del clúster.
 • Potenciar el “networking” dins i fora del clúster. Les activitats del clúster són un punt de trobada clau per conèixer nous partners i companys de viatge per fomentar noves oportunitats de negoci i projectes col·laboratius.
 • Facilitar l’accés als mercats internacionals. Aquest clúster neix amb una clara vocació internacional que aspira a obrir nous mercats de forma conjunta.
 • Promoure la compra pública. Donat que la sanitat catalana concentra el 70% del la demanda del sector i el 85-90% de les compres es realitza per concurs públic, cal promoure la compra pública en totes les seves tipologies.
 • Impulsar la innovació amb hospitals. L’objectiu és donar sortida al potencial innovador i cobrir les necessitats dels hospitals mitjançant les capacitats de desenvolupament de solucions tecnològiques de les empreses del clúster.
 • Adaptació al marc regulatori en salut. El sector de les tecnologies de la salut s’enfronta a regulacions cada vegada més complexes i necessita conèixer i adaptar-se als últims canvis normatius que l’afecten.
 • Promoure models de negoci en salut digital. La difusió del TIC i les innovacions digitals en el camp de la salut generaran nous models de negoci en els propers anys que haurien l’aprofitar les empreses del clúster.

 

Projecte 1 Grups de Treball

Per tal de vehicular les línies estratègiques del clúster s’han creat una sèrie de grups de treball liderats per els membres de la Junta Directiva del clúster. Actualment, s’han activat els següents grups de treball:

Grups de Treball Líders
Innovació amb hospitals VECMEDICAL
Internacionalització AVINENT
Compra Pública Innovadora AQuAS i XARXA XISCAT
Model de negoci en salut digital TICSALUT, COSTAISA, PULSO EDICIONES i OSM

Aquests grups de treball són oberts a tots els membres del clúster que vulguin participar.