Projecte 1

GRUPO PULSO

El Grupo Pulso s’especialitza en la comunicació, formació científica i desenvolupament de solucions innovadores. Les àrees d’activitat són tan diverses com les publicacions científiques i cursos formatius multi-suport, els programes de telemedicina, les aplicacions mHealth d’atenció i suport, o les solucions Point-of-Care.

VISITAR LA WEB