Projecte 1

Campus Salut de la Universitat de Girona

Plataforma relacional, amb un enfoc market driven, facilitadora de la transferència de coneixement/tecnologia i de la planificació estratègica de l’activitat acadèmica, de cares a orientar la recerca i la docència a les necessitats dels sector de la socioeconòmic de la salut.

El Campus Salut es focalitza en l’àmbit de les estratègies de promoció de la salut i el benestar; la prevenció, diagnosi i nous tractaments de malalties cròniques i més prevalents a la comunitat i la gestió de processos d’organització de l’atenció sanitària, assistència sanitària, assistència integrada i innovació en tecnologies mèdiques (health informatics).

El Campus manté una relació continuada amb les empreses del sector per tal de: oferir un contacte únic i especialitzat amb la UdG; conèixer les necessitats d’R+D+I de les empreses i establir una agenda estratègica de recerca consensuada; informar dels avanços tècnics en el sector; proposar projectes conjunts d’acord amb l’agenda estratègica de recerca; col·laborar en la docència mitjançant les pràctiques empresa; oferir serveis que responguin a les necessitats expressades; i orientar amb un enfoc market driven la planificació estratègica de la UdG.

VISITAR LA WEB