Projecte 1

ATOMIAN

Atomian és una empresa que desenvolupa software basat en computació cognitiva. El nostre objectiu en l’àmbit Healthcare és acostar les dades al personal assistencial i gerencial, i amb aquesta finalitat hem desenvolupat un software que permet accedir al coneixement de les històries clíniques mitjançant el llenguatge natural. Atomian Medical Records permet explotar les dades estructurades, no estructurades i els documents que contenen les històries clíniques d’un hospital o centre sanitari, proporcionant al personal assistencial una eina cognitiva per accedir al coneixement que generen diàriament. I donant a la gerència de l’hospital una nova i profunda visió de les dades, que han de permetre una millora en l’eficiència dels processos hospitalaris.

La recerca tecnològica és la veritable raó de ser d’Atomian, el nostre objectiu és proveir d’un cervell digital totes les organitzacions, una base de coneixement cognitiva que permeti explotar les dades a partir del llenguatge natural i automatitzar processos.

VISITAR LA WEB