Projecte 1

4D HEALTH

El 4D Health és un centre d’innovació que té com a objectiu la millora de la seguretat del pacient i en general de tot l’entorn de salut.

El centre 4D Health dona valor a l’antic hospital d’Igualada transformant-lo en un centre d’innovació en simulació a partir d’un projecte singular “tot un hospital simulat”.

La millora en l’adquisició de les competències que permeten als professionals de la salut ser millors, s’adquireixen de forma més segura i fiables al centre 4DHealth, el seus espais d’alta fidelitat únics a partir d’un entorn real, donen major seguretat tant pel pacient com pels propis professionals. Les instal·lacions reals del 4D Health permeten als equips interdisciplinaris treballar sobre la base dels error que esdevenen a l’àmbit de la salut, ja sigui en la seva prevenció com en la seva resolució, el treball d’aquest equips al 4DH sempre es contempla dins del procés en el que es troben i en tot cas centrat en la seguretat del pacient. La participació del 4D Health com a centre holístic (tots els espais reals) de factor humà permet la millora en processos d’innovació, ja sigui de tipus tecnològic (nous productes) com no tecnològic (nous processos etc.), la participació dels equips implicats en la realitat, així com dels pacients i dels seus cuidadors, permet l’obtenció i anàlisi de resultats previs a la seva implantació a la realitat. El centre 4D Health permet a les empreses un anàlisi quantitatiu i qualitatiu de la usabilitat dels nous productes, així com la formació des professionals al mateix temps i posteriorment la implicació dels mateixos quan aquests son implantats a la realitat.Com que estem davant d’un centre de serveis totalment basat en processos centrats en el client, l’entorn d’alta realitat que ofereix al 4D Health, permet l’obtenció d’uns resultats que situen al client en una posició central amb un retorn d’alt valor afegit.

VISITAR LA WEB