Projecte 1

EURECAT

Eurecat és el Centre Tecnològic de Catalunya resultant de la integració dels centres tecnològics més rellevants de la xarxa TECNIO amb més de 450 professionals i  un volum d’ingressos de 38 M€ anuals. Proveeix al sector de la Salut amb productes, materials, tecnologies i sistemes digitals innovadors per a una indústria i un sistema sanitari competitius i eficients.

La capacitat tecnològica del centre inclou: Producte intel·ligent i personalitzat. Peces de roba tècniques. Solucions e-Health combinades amb dispositius, wearables i smart-tèxtils. Medicina personalitzada: sistemes de suport a la decisió, estratificació de pacients, generació de models predictius i eines d’anàlisi de grans bases de dades heterogènies. M-Health: apps integrades a la història clínica.   Avatars interactius i serious games. Seguiment de l’impacte emocional i cognitiu de continguts audiovisuals. Estudis de viabilitat industrial

VISITAR LA WEB