Projecte 1

APPWECARE

AppWecare és una plataforma de desenvolupament de sistemes tecnològics mHealth, destinada a professionals, empreses i entitats, per arribar al consumidors i clients, aconseguint contractar, enviar, organitzar i guardar informació dels serveis sòcio-sanitaris.

VISITAR LA WEB