Projecte 1

Dibuixant el Mapa de la Salut Digital

Publicat el 6 de setembre del 2017

En la primera reunió després de vacances, el Grup de Treball de Salut Digital, liderat per Félix Villar d’IN2, ha posat fil a l’agulla per treballar els reptes detectats en la darrera Jornada “Meet Me Salut Digital”  el passat 19 de juliol. S’ha coincidit en la importància de treballar conjuntament amb hospitals i altres agents del sistema sanitari com són les clíniques privades i les asseguradores, així com les associacions de pacients.

Com a primer exercici per començar a definir l’ecosistema de la salut digital  i les empreses que en formen part, s’ha acordat començar a treballar un primer mapa de la cadena de valor i els agents que formen part d’aquesta negoci a Catalunya amb l’objectiu d’identificar les parts de la cadena que estan representades dintre del clúster com aquells segments clau on cal incidir per disposar d’una oferta agregada de capacitats per poder engegar projectes col·laboratius d’alt impacte sobre el sistema sanitari.