Projecte 1

Compartint Casos de Col·laboració Público-Privada

Publicat el 16 de juny del 2017

El passat 16 de juny el Comitè d’Innovació va reunir-se per compartir diverses experiències de col·laboració público-privada de la mà de l’empresa SIBEL i de la Fundació Parc Taulí. Es va reflexionar sobre diversos reptes com són conèixer a priori els interessos de les parts, la gestió de les expectatives, la validació de la tecnologia i la importància d’assegurar la compra de la solució desenvolupada des del l’inici del projecte.  Altres temes que es varen tractar són la futura organització de sessions d’innovació amb hospitals i membres del clúster per generar projectes, les iniciatives que està liderant LEITAT i la missió innovació a Singapur.