Projecte 1

III Taller de Projectes Interclúster en Ciberseguretat

Publicat el 13 de abril del 2017

En aquesta tercera sessió de projectes interclúster amb el Clúster Digital, es varen presentar les propostes dels 4 grups de treball per afrontar els reptes en ciberseguretat detectats en la primera sessió i treballats durant la segona sessió amb empreses del Clúster.

  1. Protecció de dades
  2. Control i avaluació de riscs en dispositius mèdics/ Ciberseguretat en IoT
  3. Interconnexió de sistemes convencionals amb sistemes online
  4. Identificació de pacients i dispositius de forma unívoca-blockchain-plataforma d’identificació

Els reptes que varen generar més interès entre les empreses del HT Cluster es destaca el primer i el cuarta. De cara als propers pasos per impulsar aquests projectes, es mantindran reunions amb altres agents com són els hospitals i el departament de salut per presentar les possibles solucions.