Projecte 1

Showroom del clúster a l’IoT World Solutions Congress 2016

Publicat el 27 de octubre del 2016

HealthTech Cluster, conjuntament amb la Fundació TICSalut, han organitzat un showroom a l’IoT World Solutions Congress 2016, on algunes empreses de l’associació han exposat els seus productes. Aquest congrés internacional de l’Internet of Things (IoT) ha rebut més de 8000 visitants i el healthcare era una de les 6 àrees d’interès.

Projecte 1

El clúster celebra la II Jornada d’Immersió Estratègica

Publicat el 25 de octubre del 2016

HealthTech Cluster ha celebrat la seva II Jornada d’Immersió Estratègica durant els dies 20 i 21 d’octubre a l’Hotel Mola Center (Terrassa). Assistents i ponents han reflexionat sobre els reptes estratègics del sector de les tecnologies de la salut i han compartit experiències d’èxit. Durant la II Jornada d’Immersió Estratègica, HT Clúster ha signat un conveni amb el MassMEDIC de Boston, el clúster de dispositius mèdics més gran dels Estats Units i, alhora, l’aglutinador d’indústria MedTech més potent del món.

El primer ponent de les Jornades d’Immersió Estratègica d’aquest 2016 ha estat Manel Pretel, mànager del HeathTech Cluster, que ha exposat dades del negoci de les tecnologies de la salut a Catalunya. 240 empreses es dediquen al sector healthtech, un 50% de les existents a l’estat espanyol. Les factories catalanes facturen un volum de 3.000 milions d’euros, xifra que també esdevé la meitat del total espanyol. D’aquesta manera, Catalunya se situa en la quarta posició mundial en el nombre d’empreses del sector per habitant, només per darrere d’Israel, Suècia i Suïssa.

Posteriorment, ha intervingut Thomas J. Sommer que s’ha referit als orígens del clúster MassMEDIC, creat per Michael E. Porter l’any 1996. Actualment, aglutina 21.000 treballadors, genera 80.000 llocs de treball i compta amb 480 fabricants d’equipaments originals. En conseqüència, el ventall de productes que desenvolupa i gestiona és molt ampli. Sommer ha explicat que MassMEDIC aporta un accés a la tecnologia i funciona com a acceleradora, és a dir, fomenta l’ecosistema de la innovació “transformant-se en un aparador de tecnologia mèdica, creant una xarxa d’esdeveniments del sector i facilitant l’accés a una base de dades d’experts en reglamentació i d’inversors potencials”.

Per acabar la seva intervenció, el president MassMEDIC ha exposat alguns dels desafiaments principals en el futur i les possibles solucions que s’hi podrien aplicar. Davant del repte d’oferir una proposta de valor real, Sommer creu que un clúster ha de ser capaç de generar un discurs unificat. La diferent tipologia d’empreses que l’integren —grans, petites i startups— implica la necessitat d’identificar i focalitzar molt acuradament les prioritats. És molt important, a més, que facin de motor companyies de qualsevol dimensió. En cas de comptar amb un equip humà i un pressupost reduïts, la solució passa, per incloure a l’equip tants membres amb experiència com sigui possible.

Les II Jornades d’Immersió Estratègica del HealthTech Cluster han continuat amb taula rodona Tecnologies exponencials en salut: bioimpressió, bioinformàtica i robòtica. Hi han intervingut Xavier Rubies, director de Transferència de Tecnologia de l’Institut de Biotecnologia de Catalunya (IBEC); Ana Ripoll (Bioinformatics Barcelona), i Jaume Amat (ROB Surgical). Rubies ha explicat conceptes com la bioimpressió, és a dir, el cultiu cel·lular en tres dimensions i el funcionament de la bioimpressora de l’IBEC: “En la impressió s’obté una estructura tridimensional que conté cèl·lules que necessiten un temps de maduració”. La bioimpressió ja permet crear elements com pell o cartílag. El màxim responsable de l’IBEC també s’ha referit al model de transferència de tecnologia de la institució i ha convidat les empreses a col·laborar-hi tenint en compte que l’IBEC assumeix el risc inicial del cost tecnològic dels projectes.

Al seu torn, Ana Ripoll ha especificat alguns dels reptes que afronta la bioinformàtica, com ara garantir que tots els dispositius es puguin comunicar, sigui possible l’accés a les dades i, tanmateix, que siguin intercanviables. En aquest sentit, ha advertit Ripoll, “el big data no presenta problemes a causa del gran volum d’informació que genera, sinó per l’heterogeneïtat i per la velocitat a la qual volem accedir”.

Per finalitzar aquest bloc temàtic, Jaume Amat ha assenyalat la manera com ROB Surgical dóna resposta quirúrgicament millorant les prestacions dels robots. Quant a l’eficiència, Amat ha explicat que han de “ser capaços de crear sistemes que s’adaptin a la casuística que afronta el professional mèdic al quiròfan”.

La segona taula rodona ha exposat breument els projectes disruptius de les startups Zenmness Vixtu, Atomian, i Health&Sport LAB representades per Marc Martínez, Carles Sanjuán, Miquel Montero i Joan Ramos respectivament. Per finalitzar la jornada matinal, Carme Pratdepàdua, responsable de l’Oficina mHealth de la Fundació TIC Salut, ha exposat els objectius d’APPSalut amb intervencions de membres del grup d’experts col·laboradors en el procés d’elaboració del portal.

Després d’una pausa per dinar, la trobada ha continuat amb una taula rodona d’anàlisi de nous models de negoci en el sector de la salut digital. El primer ponent, Emili Bargalló, ha explicat que Transmural Biotech intenta donar resposta a la problemàtica de la mobilitat respiratòria dels nadons que neixen prematurament i, per tant, amb immaduresa pulmonar. La solució, segons ell mateix, és “generar una imatge ecogràfica que ofereixi al ginecòleg una informació de vital importància en qüestió de minuts. Així es pot prescindir de l’amniocentesi a les mares gestants”.

Jordi Cusidó, de HealthApp, ha explicat que el seu model de negoci es dirigeix principalment a les clíniques privades i asseguradores. Es basa “en tècniques de gamming per desenvolupar aplicacions que siguin útils tant als pacients crònics com als terapeutes”. El repte, segons Cusidó, és que “el pacient realment les utilitzi i no se n’oblidi durant una setmana”.

Tot seguit, Mireia Rodríguez ha explicat que l’empresa Bitac intenta promoure “el desenvolupament del coneixement clínic a través d’estàndards tecnològics”. El patró de negoci es basa en l’externalització del servei de tractament de la nomenclatura de les anàlisis clíniques, amb l’objectiu de mantenir la terminologia necessària per a l’intercanvi d’informació entre diferents interlocutors. Rodríguez s’ha referit també al cicle de la informació subministrada a l’usuari mitjançant la CPS. Finalment, Roger del Sol ha exposat la solució tecnològica de WeFitter, basada en la gamificació per a empreses que promou i recompensa la vida activa i saludable entre empleats i consumidors.

Per acabar la primera sessió de les II Jornades d’Immersió Estratègica, les empreses GAES i Biokit han desenvolupat ponències al voltant dels canvis en els models de negoci MedTech. Ester Moliner, coordinadora d’Innovació de GAES, ha exposat que, en el cas d’aquesta empresa, les transformacions impliquen establir aliances, recursos i activitats clau; aportar una proposta de valor; diferenciar-se amb les relacions amb els clients, que s’han de segmentar, i ampliar els canals de distribució i comunicació.

Pau Planes, en canvi, ha identificat les grans tendències que determinen els canvis dels models de negoci. “La urgència i la necessitat més imperiosa”, ha dit, “és incrementar l’eficiència i la productivitat del sector sanitari arreu del món”. Planes, a més, no comparteix l’argument que l’envelliment de la població esdevingui una gran oportunitat per a la indústria healhtech. Tot just el contrari. “És una catàstrofe per a la indústria del diagnòstic, perquè en el futur, s’haurà d’obtenir molt més a canvi de molt menys”.

La segona jornada de les II Jornades d’Immersió Estratègica del HealthTech Cluster ha començat amb la temàtica de l’ús de la tecnologia actual en la construcció d’hospitals. Bernat Gato, arquitecte de Casa Solo, ha explicat a l’auditori els avantatges de la metodologia de treball col·laboratiu BIM, un canvi revolucionari respecte a l’ús anterior del CAD. El BIM pot ser aplicat tant en una obra nova com en rehabilitacions i reformes.

Tot seguit, Josep Ortí, enginyer de Test JG, ha parlat sobre la implementació del facility management al sector hospitalari. Els hospitals “són edificis singulars perquè estan en funcionament 365 dies a l’any durant 24 hores. Per tant, requereixen alta seguretat i fiabilitat en les instal·lacions crítiques”, ha assegurat Ortí. El facility management permet “la gestió eficient de les infraestructures dels hospitals”.

Per finalitzar aquest bloc temàtic, Joan Vila-Masana ha analitzat la relació entre les infraestructures, la tecnologia clínica i la tecnologia biomèdica a l’Hospital Clínic de Barcelona. “Hem fet un esforç tecnològic molt important. Els quiròfans actuals tenen una gran hibridació tecnològica i són dels millors del món”. Per Vila-Massana, doncs, la tecnologia ha de ser “humana i confortable per al pacient”.

Després d’una pausa breu, la conferència s’ha reprès amb la reflexió que fan els hospitals sobre la manera de fer rendible la innovació. Hi han intervingut Glòria Palomar de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell i Ferran Rodríguez de l’Hospital Clínic de Barcelona. Palomar s’ha referit al procés de creació i als entrebancs superats per l’empresa Better Care, una plataforma de programari informàtic que captura senyals biomèdics d’una àmplia gamma de dispositius, inclòs el coneixement implementat per alarmes configurables. Entre les lliçons apreses, Palomar ha subratllat que “l’estabilització i el creixement de l’empresa és lent. Ha estat important aconseguir l’aparador pel producte, és a dir, implementar les primeres instal·lacions”.

Ferran Rodríguez, per la seva part, ha enumerat les 50 línies no clíniques actuals implementades per l’Hospital Clínic en l’entorn dels quiròfans. Inclouen mesures en climatització, il·luminació quirúrgica i ambiental o elements propis de la infraestructura i la higienització.

A continuació, la jornada ha agrupat l’exposició de casos pràctics d’implementació de projectes d’innovació. Els ponents han estat Sara Castelo (Tesera Iberia), Francisco de Paula Rodríguez (director d’Estratègia a Medtronic Ibérica), i Albert Salazar (gerent de l’Hospital de Sant Pau). Castelo ha reconegut que “som en un moment de canvi i hi ha molta inseguretat. El 28 de març de 2014 es va publicar un paquet de tres directives noves sobre la contractació pública que van entrar en vigor el 18 d’abril del mateix any. A més, establia un termini de transposició de dos anys”. Per tant, a l’estat, s’ha de complir una directiva europea des del 18 d’abril passat. Malgrat tot, “no tenim una llei nova de contractes adaptada a la directiva”, ha exposat Castelo. El representant de Tesera Iberia sosté que “la compra pública no és una fi en si mateix, sinó una estratègia i implica un canvi de model basat en quatre eixos: l’eficiència, la transparència, la simplificació i els aspectes socials i mediambientals”. Castelo ha conclòs que “la directiva incorpora noves figures en la cerca d’un nou model que busca una col·laboració diferent entre indústria i administració”.

El següent ponent, Albert Salazar, ha resumit el projecte de compra pública innovadora realitzada per la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Salazar ha definit aquesta adquisició com “un contracte que té per objectiu la gestió integral del procediment assistencial de pacients millorat amb les tecnologies digitals i els desfibril·ladors automàtics implementats”.

Finalment, Francisco de Paula ha detallat les condicions del contracte públic de l’Hospital de Sant Pau, també basat en la innovació. En aquest cas, es tractava d’un «abordatge integral del procediment assistencial dels pacients implantats amb ICD i CRT». L’oferta guanyadora havia d’assegurar “la màxima eficiència del procés assistencial, habilitant l’empoderament dels pacients i establint una coresponsabilitat entre l’hospital i l’adjudicatari”. Per poder complir amb aquests requisits, De Paula ha afirmat que “s’havia d’oferir una solució multifactorial en forma de clúster o d’Unío Temporal d’Empreses (UTE)”. MedTronic Ibérica va apostar per la cooperació establint una UTE amb el seu principal competidor, St. Jude Medical, per poder, finalment, guanyar el concurs.

L’última ponència de la sessió final, a càrrec d’Anaïs Gonzàlez, directora d’innovació de EIT Health Spain, ha destacat la funció principal d’aquesta entitat amb seu a Barcelona. Segons González, principalment, EIT “vol resoldre el gap existent un cop les solucions tecnològiques estan desenvolupades. És a dir, com s’estableix la posada en pràctica i s’elaboren els primers pilots i, alhora, com fructifiquen les col·laboracions. No només nacionals, sinó internacionals”. Per tant, un dels reptes de l’empresa és “establir un ecosistema entre aquells que ja estan desenvolupant idees i els que són a l’inici del procés com les startups”.

En l’acte de cloenda, Albert Gallart ha valorat les II Jornades d’Immersió Estratègica del HealthTech Cluster com “un èxit, ja que s’ha doblat la participació de l’any passat”. El president de l’entitat també ha volgut donar les gràcies als ponents i al públic per l’assistència i a ACCIÓ per “l’ajuda constant”.

Tanmateix, Gallart ha explicat que “la història del HealthTech Cluster és una història de confiança. De confiança quan la junta del clúster va decidir tirar endavant el projecte fa dos anys. I també una qüestió de confiança de tots els que avui ja sou socis: més de 40 empreses que fan aportacions en forma de temps i diners”. Finalment, Albert Gallart ha animat els presents a “aportar, cooperar i innovar davant de la complexitat que trobem a l’hora d’accedir a un projecte. L’objectiu final és crear una cadena de valor entre tots”.

Projecte 1

HealthTech Cluster i MassMEDIC signen un acord de col·laboració

Publicat el 25 de octubre del 2016

Albert Gallart, president del HealthTech Cluster, i Thomas J. Sommer, president del Massachusetts Medical Device Industry Council (MassMEDIC) han signat un acord de col·laboració en el marc de les II Jornades d’Immersió Estratègica celebrades a Terrassa. MassMEDIC és el clúster de dispositius mèdics més gran dels Estats Units i, alhora, l’aglutinador d’indústria MedTech més potent del món. Els objectius principals d’aquest conveni són l’impuls de la col·laboració en les àrees clau de les tecnologies de la salut i l’intercanvi d’informació sobre el sector. A més, totes dues entitats deixen oberta la porta a futurs acords i projectes de recerca.

En la valoració de l’acord, Albert Gallart ha posat en relleu el valor de MassMEDIC, “el principal clúster mundial en l’àmbit de les tecnologies mèdiques i que té moltes similituds amb nosaltres”. Gallart també ha explicat que, amb aquesta entesa, “el que busquem són sinergies, intercanvis i cooperació, bàsicament, en transferència tecnològica i oportunitats comercials. Som un clúster que es basa molt en el desenvolupament de negoci”.

Per la seva banda, Thomas J. Sommer ha dit que “l’acord amb el HealthTech Cluster forma part de l’esperit de reconeixement i de col·laboració que estem cercant” i ha desitjat poder “oferir-los la millor benvinguda possible”. En aquest sentit, Sommer ha ofert als membres del HealthTech Cluster “la possibilitat de visitar-nos a Boston, on podran veure com utilitzem els nostres recursos i com funciona el mercat nord-americà de les tecnologies mèdiques”. De la mateixa manera, Sommer també espera “conèixer de primera mà com funciona aquest mercat a la Unió Europea, en general, i a Espanya, en particular”.

 

Projecte 1

La III International Intercluster Meeting connecta Catalunya i França

Publicat el 18 de octubre del 2016
HealthTech Clúster ha participat en la taula rodona Learning together: cross-sectorial cooperation, en el marc de la trobada amb els clústers francesos, anomenada “Auvergne-Rhône Alpes meets Catalonia”.  Durant la trobada, s’han compartit experiències i bones pràctiques sobre els diversos models de col·laboració entre clústers.
 
La regió d’Auvergne-Rhône-Alpes i Catalunya treballen conjuntament per impulsar la col·laboració entre els clústers. En aquesta tercera edició de l’International Intercluster Meeting, s’han reunit representants de gairebé 50 clústers francesos i catalans durant dos dies a Barcelona.
Altres clústers catalans de sectors diversos com l’alimentació, el disseny, la salut, l’aigua o l’energia, entre altres, han compartit experiències amb els clústers i pôles de compétitivité de la regió d’Auvergne-Rhône-Alpes per tal de generar aliances estratègiques i noves oportunitats de negoci. En aquest sentit, a la trobada s’han realitzat una cinquantena de reunions bilaterals i s’han intercanviat bones pràctiques de treball entre els clústers.

Projecte 1

La importància del disseny dels hospitals per la salut de les persones

Publicat el 15 de octubre del 2016

Durant una jornada organitzada conjuntament amb l’Hàbitat Clúster Barcelona, Bernat Gato, membre de CASA SOLO, ha realitzat una ponència destacant la importància del disseny dels hospitals per la salut de les persones. Existeixen diversos estudis realizats en hospitals que confirmen que els següents àmbits tenen una influència en la recuperació dels pacients:

  • La qualitat de l’aire
  • La correcta il·luminació
  • Orientació
  • Connexió amb la natura

Per altra banda, també s’ha destacat que alguns materials, com la fusta, no estan a la normativa d’edificació d’hospitals, però sí els vidres, metalls, ceràmiques o policarbonats.

Projecte 1

El sector de les tecnologies de la salut cerca noves oportunitats de negoci

Publicat el 5 de octubre del 2016

Empreses de tecnologies mèdiques han intercanviat els seus interessos empresarials amb membres de tota la cadena de valor de la indústria de l’envàs i embalatge, amb l’objectiu de cercar noves oportunitats de negoci.

L’esdeveniment, que s’ha realitzat a l’empresa Hamer Packaging Technology (La Granada, Barcelona), l’han organitzat els clústers HealthTech Clúster i Packaging Cluster, ambdós membres del programa Catalonia Clústers d’ACCIÓ, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona.

L’acte s’ha iniciat amb la presentació de la consultora Ignite Technologies. El seu COO, Ferran Agúndez, ha realitzat una comparació entre el judo i la gestió empresarial, on és imprescindible una gestió adequada i una anticipació als canvis, ja que cada dia  els cicles empresarials són més curts i tot va més ràpid”. Alhora, el CEO de la consultora, F. Xavier Lesauvage, ha aprofundit en la gestió de la innovació, fent èmfasi que abans d’innovar cal saber en què sóc bo, què valora el meu client i quines tendències estan impactant al meu mercat”.

La sessió ha comptat amb un workshop, on les empreses de tecnologies mèdiques han llançat els reptes a plantejar, i finalment s’ha treballat per grups. Temàtiques com l’ergonomia, la personalització, la versatilitat, smart packaging i la traçabilitat, han estat debatudes pels assistents.

A continuació, Albert Giralt, CEO d’Avinent, ha remarcat la importància d’innovar, mostrant com la digitalització, la customització i la impressió 3D són elements que ja estan afectant el negoci de les tecnologies mèdiques. Giralt ha exposat el seu propi cas empresarial: “hem triplicat la facturació gràcies a aplicar una política d’innovació”.

Finalment, s’ha exposat un cas d’èxit, on Cristina Schiess, membre del Consell de Hamer Packaging Technology, ha mostrat com van detectar una oportunitat de negoci al sector de les tecnologies mèdiques i ha explicat com l’han dut a terme. En concret, una nova màquina FFS automàtica per a la producció de blísters rígids tècnics i funcionals, repte que ha estat possible gràcies a entendre les necessitats del client i oferir-ne una solució òptima a escala tècnica, qualitatiu i competitiu, aplicant la tecnologia més avançada, treballant conjuntament amb el client i el suport de proveïdors com Omron”.