Projecte 1

Donem la benvinguda a sis nous socis

Publicat el 29 de setembre del 2016

El HealthTech Clúster incorpora sis nous socis a la seva associació: 4D Health, ZENMNESS, Vixtu VR, TEST JG, Atomian i Innovamed. Actualment, ja comptem amb 34 membres, que permeten el creixement del HealthTech Clúster dia a dia. 

4D Health: Les instal·lacions reals del 4D Health permeten als equips interdisciplinaris treballar sobre la base dels errors que esdevenen a l’àmbit de la salut, ja sigui en la seva prevenció com en la seva resolució.

ZENMNESS: Desenvolupa aplicacions mòbils mèdiques, simulacions i formacions a través d’eines com la gamificació, la simulació i els serious games. Col·labora en projectes d’R+D+i per a generar la sanitat del futur.

Vixtu VR: Empresa que centra els seus esforços de realitat virtual, 360º captura de vídeo, gràfiques i fotografia aplicades a la sanitat.

TEST JG: TEST JG és una enginyeria constituïda a Barcelona el 1990 especialitzada en els àmbits del facility management i el commissioning i compta amb un equip de tècnics qualificats per optimitzar la gestió integral de les instal·lacions.

Atomian: En l’àmbit healthcare, acosta les dades al personal assistencial i gerencial, i amb aquesta finalitat ha desenvolupat un software que permet accedir al coneixement de les històries clíniques mitjançant el llenguatge natural.

Innovamed: Innovamed és una empresa d’injecció de plàstic en sala blanca, ISO 7, per al sector sanitari i amb certificació ISO13485. Compta amb més de 10 anys d’experiència en la injecció, manipulació i embalatge de components plàstics per a empreses del sector sanitari.

Projecte 1

El comitè d’Innovació presenta 50 oportunitats de negoci per trobar partners

Publicat el 23 de setembre del 2016

La seu del HealthTech Clúster a l’edifici d’ESADECREAPOLIS a Sant Cugat ha acollit una sessió de treball del comitè d’Innovació en què els membres de l’agrupació han analitzat diferents temes del present més immediat. Igualment, han plantejat accions del futur més immediat.

La sessió de treball ha servit per identificar les necessitats tecnològiques dels hospitals i, tanmateix, ha revelat la necessitat de classificar i definir exactament els àmbits d’actuació de cadascun dels membres del clúster. A  més, s’ha comentat l’estructura interna de funcionament del clúster en àrees temàtiques, que ara són Connected Health, Imaging and Simulation, Human Performance, Personalitzed Health, Enabling Technologies i Others.

Un dels objectius principals de la trobada ha estat tractar 50 oportunitats de negoci detectades amb l’objectiu de trobar partners, facilitant la informació necessària perquè els membres del clúster puguin triar aquelles on els interessa indagar.

Àngel Alonso, membre de l’empresa Vecmedical i coordinador del comitè d’Innovació, ha presentat la cartera de projectes per tal de generar grups d’interès  i posar en contacte l’oferta i la demanda.

Un altre aspecte destacat de la sessió de treball ha estat la presentació de la metodologia per dur a terme un model i una anàlisi de les capacitats dels agents que configuren l’ecosistema d’innovació del HealthTech Clúster.

La jornada ha conclòs amb el tractament de diversos temes, com ara la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’IMMS (Instituto Mexicano del Seguro Social). Arran d’aquest acord, l’entitat mexicana facilitarà  42 projectes clínics que ja han desenvolupat però que no tenen la capacitat per dur-los a terme. Un dels grans avantatges d’aquesta acció és que l’accés al mercat mexicà és pràcticament directe, gràcies al fet que la certificació dels productes tecnològics es farà a través de l’IMMS.

Durant la pròxima reunió del comitè d’Innovació s’analitzaran propostes de nous projectes i la formació de nous grups com, per exemple, el de compra pública innovadora.

Projecte 1

HealthTech Clúster visita el Centre d’Innovació 4D Health d’Igualada

Publicat el 22 de setembre del 2016

El clúster ha visitat  les instal·lacions del Centre d’Innovació 4D Health d’Igualada, nou membre de l’associació. El 4D Health és un centre innovador de 3.000 m2 i tres plantes on els professionals de la salut poden dur a terme simulacions amb l’objectiu de conèixer les situacions amb què es trobaran a la feina. Àngels Chacon, directora executiva del Centre d’Innovació 4D Health i el Dr. Enric Macarulla, director estratègic, han donat la benvinguda als assistents a la visita.

Durant la presentació del centre 4D Health, Chacon i Macarulla han explicat que la proposta és facilitar “l’entrenament dels professionals mitjançant la simulació en entorns reals, en lloc d’aprendre sobre la marxa amb pacients reals”. Aquest repte és assolible mitjançant un hospital sencer simulat, que pot ser utilitzat com a entorn real i virtual. D’aquesta manera es facilita que “els professionals provin els productes tecnològics i innovadors”.

La innovació de l’aprenentatge mitjançant el mètode de la simulació en el 4D Health rau en l’entrenament del treball en equip interdisciplinari, a practicar un procés clínic centrat en el pacient (millora de la seguretat) i en el fet que es tracta d’un centre de factor humà. En conseqüència, l’objectiu principal és oferir una “xarxa d’innovació en salut basada en coneixement, persones i empreses”.

Concretament, el 4D Health ofereix la infraestructura íntegra de tot l’edifici que inclou dues línies: la tecnològica (àudio i vídeo en alta qualitat, platós de televisió, història clínica digital, serious games) i la no tecnològica (competències transversals, tècniques i no tècniques).

Tanmateix, una de les grans aportacions d’aquest centre és la possibilitat de poder fer simulacions de més d’un escenari a la vegada. El mètode de treball que es pot desenvolupar durant la simulació conté 4 fases:

 1. Fase prèvia:
 • Desenvolupament dels escenaris
 • Formació i avaluació de professionals
 • Definició estàndards esperables

2. Prova: avaluació de la interacció dels equips amb el producte dins del procés:

 • Individual: equip per equip
 • Transversal

3. Fase posterior a la prova: anàlisi i avaluació mitjançant diversos instruments adaptats a cada cas

4. Producció: cadascuna de les fases permet l’edició de vídeos

Els beneficis dels usuaris que optin per dur a terme una simulació a 4D Health són evidents:

 • Anàlisi dels diferents equips interdisciplinaris
 • Formació i motivació dels diferents professionals (adherència)
 • Difusió del producte a diferents públics objectius
 • Estalvi de costos de producció (modificacions)
 • Sistema metadata: resultats estandarditzats
 • Professionals de l’empresa
 • Donar visibilitat de la marca

Després d’aquesta explicació, els assistents han visitat l’hospital simulat, que incorpora sales d’urgències hospitalàries, centre d’atenció primària, quiròfans, farmàcia, habitacions, sala de control audiovisual i totes les dependències que integren un centre hospitalari en l’actualitat.

Projecte 1

NeoSurgery i Costaisa comparteixen la seva experiència a República de Sud-àfrica

Publicat el 20 de setembre del 2016

Les instal·lacions del HealthTech Clúster han acollit una sessió on dues empreses associades al clúster, NeoSurgery i Costaisa, han explicat la seva trajectòria al mercat sud-africà. Els assistents han pogut conèixer quins són els punts forts i febles del mercat de les tecnologies de la salut d’aquest país.