Projecte 1

El Clúster de les Tecnologies de la Salut celebra el seu primer aniversari amb el guardó d’excel·lència Bronze Label

Publicat el 30 de juny del 2015

Aquesta iniciativa que avui celebra el seu primer any ha aconseguit la distinció de qualitat més rellevant dintre del món dels clúster atorgada per la European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) que avalua una sèrie d’aspectes de la gestió dels clústers en base a criteris de benchmarking europeus, com són la l’estructura del clúster, el finançament, la governança, els tipus de serveis/activitats que ofereix als seus membres i els casos d’èxit, entre d’altres.

Un fet destacable d’aquest clúster és la seva transversalitat, que inclou no només a empreses dels diferents segments del sector de les tecnologies de la salut de Catalunya, sinó agents d’entorn clau com són hospitals, els centres tecnològics i universitats de primer nivell. L’objectiu principal és millorar la competitivitat dels membres de la cadena de valor que hi participen mitjançant la innovació i la col·laboració.

En aquest primer any, s’ha aconseguit duplicar el nombre de socis arribant a una trentena de membres. De fet, un dels acords de la seva Junta Directiva celebrada hores abans, ha estat obrir el clúster al col·lectiu d’empreses start-up que compleixin certs requisits perquè s’incorporin a una quota ‘superreduïda’ durant el primer any d’afiliació. El seu president, el Sr. Albert Giralt, Conseller Delegat d’AVINENT, ha destacat “la importància d’ajudar als projectes empresarials que puguin introduir innovacions disruptives per transformar el sector de la salut en els propers anys”.

“El gran repte de futur, afegeix Giralt, és la col·laboració publico-privada entre hospitals, universitats i empreses per tal desenvolupar conjuntament solucions innovadores que permetin millorar la qualitat de vida dels pacients”. En aquest sentit, s’ha constituït un nou grup de treball en innovació mèdica amb l’objectiu de donar resposta a les seves necessitats dels hospitals mitjançant nous productes o serveis que acabin comercialitzant les empreses del clúster. El seu secretari, el Sr. Angel Alonso, Director General de VECMEDICAL, ha fet una crida a que s’incorporin més hospitals al grup de treball.